Vrtići uz prugu

Naše Sovice svoj su Vrtić i svoju skupinu predstavile prijateljima u DV Markuševec kroz sljedeći video:

Ove pedagoške godine, naš se Vrtić uključio u pilot projekt „Vrtići uz prugu“. Projekt je osmišljen od strane odgojiteljica i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Markuševec iz Zagreba, a temelji se na ideji umrežavanja dječjih vrtića na nacionalnoj razini, s ciljem razmjene stručnih znanja i primjera uspješnih i inovativnih odgojno-obrazovnih postupaka i projekta.  Teži se zajedničkom razvoju odgojno-obrazovne prakse na dobrobit svih sudionika projekta, ali i onih vrtića koji nisu direktno uključeni u projekt. Naš je Vrtić jedan od ukupno šest izabranih sudionika projekta, a izbor je vođen logikom naziva projekta, tj. vrtići iz gradova koji su povezani željeznicom. Projekt je osmišljen kroz povezivanje jedne odgojne skupine iz DV Markuševec (Lopoči) s jednom odgojnom skupinom iz našeg Vrtića (Sovice). U povezanim skupinama provodit će se i dokumentirati različite aktivnosti na zadanu temu – Psihomotorni razvoj, krupna i fina motorika, te će povezane skupine komunicirati i surađivati tijekom pedagoške godine. Na kraju, zajednički će se rad prezentirati na međusobnim gostovanjima i Odgojiteljskim vijećima oba vrtića.

Cilj projekta je oformiti zajednicu odgojno-obrazovnih djelatnika ustanova za rani i predškolski odgoj s područja RH te unaprijediti odgojno-obrazovnu praksu kroz razmjenu iskustava, prikaze primjera dobre prakse, stručne diskusije i analize.

 

Scroll to Top