UPUTE O DOVOĐENJU DJETETA U DJEČJI VRTIĆ

Draga djeco i roditelji,

veselimo se početku nove pedagoške godine u kojoj nas čeka puno avantura i novih izazova.

Prema uputama HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja rad u  novoj pedagoškoj godini prilagodili smo tako da sva djeca i djelatnici budu sigurni i bezbrižni u našoj ustanovi.

Molimo Vas da pročitate „Upute o dovođenju djece u dječji  vrtić“ koje su u nastavku te ako imate kakvih pitanja i nedoumica slobodno nam se obratite.

Cjelokupna situacija je jedan veliki izazov za sve nas pa Vas molimo za razumijevanje i suradnju.

 

Ovim putem Vas podsjećamo da će roditeljski sastanak za novoprimljenu djecu biti ovaj petak 28.08.2020. u 17:00 sati na dvorištu vrtića. Molimo Vas da sa sobom ponesete zaštitne maske za lice.

 

Želimo Vam sretan i uspješan novi početak!

Za preuzimanje uputa u PDF formatu kliknite na Preuzimanje uputa, ili nastavite čitati:

 

 

UPUTE O DOVOĐENJU DJETETA U DJEČJI VRTIĆ

„IVANČICE“ IVANEC I PODRUČNOG ODJELJENJA VRTIĆA U RADOVANU

NAPOMINJEMO DA SVOJE POSTUPKE I UPUTE TEMELJIMO NA  PREPORUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA TE HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OD 20.05.2020.

 

Namjena

Ove upute odnose se zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančice Ivanec i područno odjeljenje vrtića u Radovanu od nove pedagoške godine koja počinje sa radom 01.09.2020.

Rad u dječjem vrtiću  u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštovanje ovih uputa, smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće kada nisu na snazi mjere potpunog zatvaranja.

Svaka ustanova, ukoliko ima uvjete za to, dužna je provoditi sve preporuke, ukoliko ne, dužna ih je prilagoditi uvjetima rada u ustanovi.

 

 Upoznavanje s uputama

Važno je da roditelji/skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelj) i djelatnici budu na vrijeme upoznati s ovim uputama. Telefonom ili na drugi primjeren način ustanova obavještava roditelje o sljedećem:

 • da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19,
 • da ne dovode dijete u ustanovu ukoliko: – ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) – ima izrečenu mjeru samoizolacije – imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.

 

Temeljne odredbe

U svim objektima će se provoditi i poštovati opće mjere sprječavanja širenja zaraze koje su izdane od strane HZJZ.

Rad ustanove organizirati će se na način da se osigura koliko je moguće socijalno distanciranje, tj. fizički razmak.

Neophodno je poticati fizički razmak kao i pojačanu osobnu higijenu djece. No, treba očekivati da će biti određenih odstupanja u provedbi zbog specifičnosti i potreba pojedinih odgojno obrazovnih procesa i njege djeteta te razvojnih značajki pojedinih dobnih skupina kao  što su:

− istraživanje prostora i predmeta koji okružuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta ruku i predmeta),

− znatiželja u odnosu na druge osobe/drugu djecu,

− motorička nespretnost i nedoraslost,

− potreba za kretanjem

Djeci će se omogućiti redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom. Ruke će se obavezno prati prije ulaska u skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa te uvijek kada ruke izgledaju prljavo.

U dječjem vrtiću djeci je osigurano pranje ruku toplom vodom i sapunom, a za brisanje ruku koriste jednokratne papirnate ručnike koji se bacaju u koš sa poklopcem.

Djeci predškolske dobi ruke se ne dezinficiraju sa sredstvima za dezinfekciju nego ruke učestalije peru sapunom i vodom.

 

Organizacija rada s djecom

Boravak u vrtiću preporučljivo je organizirati na sljedeći način:

 • U odgojno- obrazovni rad neophodno je uključiti svu djecu
 • koliko je moguće smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove, prilikom ulaska i izlaska iz ustanove,
 • svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj prostoriji,
 • odgajatelj s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom,
 • krevetići za dnevni odmor djece i stolovi za jelo razmiču se tako da djeca leže odnosno sjede na što većoj udaljenosti u prostoriji (po mogućnosti razmak od približno 1,5 m do 2m) ali opet tako da sva djeca budu uključena u ustanovu.

 

Organizacija prostora

Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece:

 • prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),
 • prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine,
 • prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,
 • prehranu je moguće organizirati u skupini gdje borave djeca
 • izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok djeca borave u njoj,
 • prolazak kroz zajedničke prostorije treba skratiti na minimum; prolaz se organizira tako da u isto vrijeme prolaze djeca i odgajatelj/nastavnik iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece da u prolazu ne dotiču površine ili predmete,
 • korištenje toaleta treba organizirati na način da se pojedino dijete drži na udaljenosti koliko je moguće od djece iz drugih odgojno-obrazovnih grupa

 

Ulazak i izlazak iz dječjeg vrtića

Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre djecu/učenike, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove).

Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u ustanovu, tako i u unutarnjim prostorima ustanove.

Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti ustanovama (primjerice izvođenje kazališne predstave i sl.).

 

Ulazak roditelja u dječje vrtiće

Kada dovodi i odvodi dijete, roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta može ući u dječji vrtić.

Roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi te ga svlači iz jakne i stavlja mu papuče u kojima dijete boravi u ustanovi te ga predaje odgojitelju.

Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi. Isto tako Vas molimo da se ne zadržavate na dvorištu vrtića kada dolazite po djecu.

Malo duže zadržavanje (oko 15 minuta) moguće je samo kod prilagodbe djeteta na novu sredinu na početku uključivanja u ustanovu. Međusobni razmak ne trebaju držati osobe iz istog kućanstva.

U pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba.

Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta obavezno u ustanovi nosi masku te bez maske ne može ući u ustanovu već dijete preuzima djelatnik ispred ulaza u ustanovu. Djeca rane i predškolske dobi ne nose zaštitne maske za vrijeme ulaska u vrtić ni tokom boravka u vrtiću. 

 

Oprema

Djecu treba poučiti da, koliko je to moguće i primjereno dobi, ne dijele svoj pribor i stvari s drugom djecom.

Molimo da djeca ne donose svoje igračke od kuće u dječji vrtić. Izuzetak su mlađe jasličke skupine gdje igračka služi kao svojevrsna utjeha djetetu u procesu prilagodbe na vrtić.

 

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma

Roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Djeci rane i predškolske dobi preporuka je da svaki dan prije odlaska u ustanovu roditelj u djetetovu bilježnicu upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. Bilježnicu roditelj/dijete donosi sa sobom u ustanovu, a odgojitelj svakodnevno provjerava.

Kod sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu te kod pojave akutnih simptoma zarazne bolesti (npr. kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, proljev, povraćanje) neophodno je djetetu u dječjem vrtiću izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u ustanovi, odgojitelji odmah obavještavaju roditelje/staratelja, koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete.

 

Sumnja na COVID-19

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19:

 • povišena tjelesna temperatura (po pazuhom > 37,2)
 • simptomi respiratorne bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja
 • poremećaj osjeta njuha i okusa
 • gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje djece).

 Djeca sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u ustanovu.

            Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te dijete izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja.

 

Djeca

Dodirivanje lica

Djecu treba učiti i podsjećati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predmete u usta; u skladu s njihovom razvojnom dobi.

Kihanje i kašljanje

Djecu treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju.

Pribor za jelo

Izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.

Didaktička oprema i igračke

Opremu glatkih, tvrdih površina koja se lako opere deterdžentom i vodom, potrebno je redovito oprati te kada je moguće izložiti da se osuši na suncu.

Tjelesne aktivnosti i glazbena kultura

Vrtić treba obratiti posebnu pozornost na fizičke aktivnosti djece. Djecu je potrebno poticati na bavljenje športom zbog očuvanja dobrobiti i vlastitog zdravlja. Bavljenje tjelesnom aktivnošću treba se održavati koliko god je moguće na otvorenom. Ne preporučuju se športske igre te se u epidemiološkom smislu na zatvorenom.

Vanjski prostor je podijeljen i njegova je upotreba vremenski podijeljena prema odgojno-obrazovnim skupinama.

Djecu i učenike treba poticati na sudjelovanje u kulturnim aktivnostima kako bi izrazili svoju kreativnost. Aktivnosti vezane uz kulturu koje su dio kurikuluma kao što je glazbena kultura, poželjno je provoditi.

Tijekom glazbenih aktivnosti u dječjem vrtiću te na satovima glazbene kulture, kod pjevanja, djecu treba pozicionirati tako da nisu licem okrenuti jedan u drugog (male grupe i veća distanca kod pjevanja). Glazbeni instrumenti koji se mogu lako dezinficirati slobodno se mogu koristiti.

 

Završne preporuke

Ove će se upute prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji kao i svim novim preporukama relevantnih institucija posebno Svjetske zdravstvene organizacije.

Ove preporuke ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

 

Lijepi pozdrav!

Martina Kušteljega

Zdravstvena voditeljica

Scroll to Top