UPISI U PREDŠKOLU I KRAĆE PROGRAME VRTIĆA

Poštovani roditelji,

u tijeku su upisi u predškolu i u kraće programe vrtića za pedagošku 2023./2024. godinu.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

 

Program predškole je namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, a dijete koje je ostvarilo pravo odgode upisa u prvi razred na temelju ostvarenog prava obvezno je pohađati program predškole najdulje još jednu pedagošku godinu.

Program predškole započinje u mjesecu listopadu tekuće kalendarske godine i traje do konca mjeseca svibnja naredne kalendarske godine.

 

Upis u program predškole ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva, kojeg možete preuzeti ovdje (Obrazac 2).

Zahtjev se može podnijeti do konca mjeseca kolovoza tekuće kalendarske godine.

 

Roditelj je zahtjevu dužan priložiti:

– presliku izvatka iz matice rođenih djeteta,

– potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu ne stariju od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva,

– rješenje o ostvarenom pravu odgode upisa u prvi razred osnovne škole (ukoliko postoji),

– za dijete s teškoćama – nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja odnosno drugu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

 

KRAĆI PROGRAMI VRTIĆA

Upis u kraće programe Vrtića (program opće dječje igraonice, program ranog učenja stranog jezika, program ritmike i plesa, ) ostvaruje se na temelju podnesenog zahtjeva, koje možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac 3a (Opća dječja igraonica)

Obrazac 3b (Rano učenje engleskog jezika)

Obrazac 3c (Ritmika i ples)

 

Zahtjevi se mogu podnijeti, u pravilu, do konca mjeseca rujna tekuće kalendarske godine. U trenutku podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, roditelj ne smije imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Vrtiću.

 

Kraći programi Vrtića započinju u mjesecu listopadu tekuće kalendarske godine i traju do konca mjeseca svibnja naredne kalendarske godine.

U kraće programe Vrtića mogu se upisati djeca koja u trenutku podnošenja zahtjeva imaju navršene 3 godine života uz napomenu da se u program Opće dječje igraonice mogu upisati djeca koja nisu polaznici redovitog 10-satnog programa Vrtića.

 

Uz podnošenje zahtjeva, roditelj je dužan dostaviti prethodno navedenu dokumentaciju (koja se traži i kod predškole, ali bez rješenja o ostvarenom pravu odgode upisa u prvi razred osnovne škole) osim u slučaju djeteta koje je polaznik redovitog programa Vrtića.

Scroll to Top