Upis djece u Program predškole

DJEČJI VRTIĆ „Ivančice“ vrši upis djece u Program predškole!

Molimo roditelje čija su djeca rođena u vremenu od 1.04. 2010 – 31. 03. 2011. da izvrše upis telefonom na broj 782 – 328 ili osobno, u Upravi vrtića.
Prema Pravilniku o predškoli,  rad s djecom u godini prije polaska u školu počet će 3. listopada 2016. prema naknadno donesenom rasporedu o kojem će roditelji biti informirani na našim web stranicama ili putem obavijesti na roditeljskom sastanku.

Scroll to Top