Upis djece u DV ” Ivančice”

smotraKomisija za upis djece u DV “Ivančice razmotrila je pristigle Zahtjeve te prema Planu o upisima i mjerilima upisa, donijela Odluku o upisu djece u DV ” Ivančice” u Ivancu.

ODLUKA O UPISU DJECE U DV „IVANČICE“ U RADNOJ GODINI 2015/16.

JASLIČKA SKUPINAgodište 2014.

Jesenski upisni rok:

 1. 1429 JAKOV FRIŠČIĆ  ( 9. 05. 2014) – 10 bodova
 2. 1449 KLARA URŠULIN ( 4. 08. 2014) – 8 bodova
 3. 1453 LEONA BRLIĆ ( 2. 03. 2014) – 7 bodova
 4. 1489 MARK JAKOPOVIĆ (25. 08. 2014 – 7 bodova
 5. 1493 MARTINA MIGAČ ( 2. 06. 2014.) – 7 bodova
 6. 1503 MILA PUTAR ( 15. 02. 2014.) – 7 bodova
 7. 1504 FRAN FRUK (25. 07. 2014) – 7 bodova
 8. 1510 MIA SOLINA ( 24. 02. 2014.) – 7 bodova
 9. 1549 MIHAEL MOLNAR ( 7. 07. 2014) – 7 bodova
 10. 1502 OLAF KUŠTELEGA ( 29. 10. 2014.) – 9 bodova
 11. 1503 ELENA VUSIĆ (6.06. 2014)  – 5 bodova

Proljetni upisni rok:

 1. 1517 MIRTA CEROVČEC (9. 12. 2014) – 8 bodova
 2. 1550 IVAN RUHEK (24 . 07. 2014)
 3. 1419 BARTOL PLAHTARIĆ (19. 04. 2014)
 4.  1551 NIKA PETAK  ( 14. 12. 2014)
 5. 1554 GABRIJEL ŠEBEŠĆEN (29. 12. 2014.)

SKUPINA: CVJETIĆIgodište  2013.

 1. 1420 NEVA KELEMEN –(27.03. 2013) – 8 bodova
 2. 1423 PETAR BRGLEZ ( 11. 06. 2013) – 7 bodova
 3. 1432 KARLA KATALENIĆ (29. 01. 2013) – 7 bodova
 4. 1433 EDO BELCAR ( 14. 12. 2013.) – 7 bodova
 5. 1441 LADA KLAPČIĆ ( 21. 05. 2013) – 8 bodova
 6. 1483 ŠIMUN BREZOVEC ( 6. 12 2013) – 8 bodova
 7. 1492 KAJA BREZOVEC ( 23. 04. 2013) – 8 bodova
 8. 1508 JOSIP POJE ( 24. 06. 2013) – 8 bodova
 9. 1395 LEONA ŽUPANIĆ ( 16. 06. 2013) – 5 bodova
 10. 1458 HELENA ŠOŠTAR ( 19. 12. 2013) – 5 bodova
 11. 1474 KORINA VUSIĆ ( 18. 01. 2013) – 5 bodova
 12. 1487 IVAN BEK ( 28. 01. 2013) – 5 bodova
 13. 1491 ANTONIO ŽELJEZIĆ ( 2. 11. 2013) – 5 bodova
 14. 1507 LUCIJA BUBNJAR ( 25. 09. 2013) – 5 bodova
 15. 1443 NOA ČORKO ( 18. 11. 2013) – 5 bodova

LISTA ČEKANJA:

 1. 1452 PATRIK HOSNI ( 18. 09. 2013) – 4 boda
 2. 1505 FRAN ŠOŠTAR ( 13. 10 2013) – 4 boda

NOVA SKUPINA: godište 2011/ 12.

1.1272  ANTONIO POSAVEC ( 16. 08. 2012) – 9 bodova

 1. 1312. GABRIJEL HALAMEK ( ( 28. 12. 2012. – 7 bodova
 2. 1396 ERIKA KLAMPFL ( 15. 08. 2012) – 8 bodova
 3. 1404 PATRIK HARJAČ ( 22. 11. 2012) -8 bodova
 4. 1409 MIA GECI ( 4. 06. 2011) – 8 bodova
 5. 1418 MAKSIM PUTAR ( 30. 10. 2012.) – 7 bodova
 6. 1426 LOVRO BOŠKOVIĆ ( 4. 04. 2012) – 7 bodova
 7. 1431 ZARA KOČET ( 6. 07. 2012) – 8 bodova
 8. 1434 TIJA KOLARIĆ ( 4. 05. 2012) – 8 bodova
 9. 1435 LENA CANJUGA ( 16. 12. 2011) – 8 bodova
 10. 1437 JANA PETRINJAK ( 13. 07. 2012) – 6 bodova
 11. 1445 LUKA HABEK ( 22.11. 2012) – 8 bodova
 12.  1447 ERNOIĆ KLARA ( 12. 11. 2012) – 8 bodova
 13. 1471 IVA FRIŠČIĆ ( 12. 08. 2011) – 7 bodova
 14. 1482 VITO ŽUPANIĆ ( 23. 10. 2012)- 8 bodova
 15. 1496 MIKE ŠKRBEC ( 5. 11. 2012) – 6 bodova
 16. 1498 MARTA ČIBARIĆ (28. 02. 2012) – 8 bodova
 17. 1501 LOVRO HUĐ ( 20. 09. 2012) – 8 bodova
 18. 1506 PATRIK BRKOVIĆ ( 7.05. 2011) – 8 bodova
 19. 1521 VITO ŽUPANIĆ ( 15. 06. 2013) – 8 bodova
 20. 1541 KARLO MARAS ( 17. 07. 2012) – 6 bodova
 21. 1522 ERALD ISENI  ( 17. 04. 2012)   – 7 bodova
 22. 1497 MARTA ČIBARIĆ ( 28. 02. 2012)  – 8 bodova
 23. 1546 JURICA CIKAČ ( 13. 02. 2012.) – 7 bodova
 24. 1500 IVAN BREGOVIĆ ( 5. 06. 2011) – 6 bodova
 25. 1320 ANA ŠTEFANKO ( 19. 05. 2012) – 7 bodova
 26. 1544 ELENA TURKALJ ( 15. 05. 2012. – 6 bodova
 27. .1481 MATEO KOS ( 19. 08. 2012) – 4 boda

LISTA ČEKANJA ZA GODIŠTE 2009/ 10.

 1. 1446 KRISTIJAN RISEK( 3. 08. 2010) – 8 bodova
 2. 1490 NIKOLA ŽELJEZIĆ ( 1. 10. 2010). -7 bodova
 3. 1494 KRSTO FRIŠČIĆ ( 19. 05. 2009)- 10 bodova
 4. 1505 GABRIJELA ČANČAR (28. 08. 2010) – 5 bodova
 5. 1509 TONI SANKOVIĆ ( 27. 12. 2010) – 5 bodova
 6. 1512 MIHAEL BENČINA MAČEK (28.04. 2009) – 8 bodova
 7. 1487 IVA BEK 21. 02. 2010) – 5 bodova
Scroll to Top