Poništenje natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 7. Pravilnika o radu i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Ivančice” Ivanec, Upravno vijeće je na 20. sjednici održanoj dana 28.8.2018. godine donijelo pod točkom 1.b) dnevnog reda O D L U K U o poništenju natječaja za…

ODLUKA o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec na sjednici održanoj dana 16.4.2018.g. pod točkom 1. Dnevnog reda donijelo je                                                              O  D  L  U  K  U               o poništenju  natječaja  za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  dječjeg  vrtića   Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec donijelo je…