Programi

Rastemo zajedno: programi vrtića za svako dijete.

01

10-satni​

Naš Primarni program fokusiran je na brigu za zdravlje, tjelesni razvoj te poticanje na samostalnost, s pažljivo organiziranim kurikulumom od dnevnog prijema do prilagodbe odmora prema stvarnim potrebama mališana.

02

Predškola

Organiziramo program predškole za djecu iz malih seoskih sredina, uključujući grad Ivanec i okolna mjesta, pružajući im mogućnost sudjelovanja u predškolskom odgoju tijekom godine prije polaska u školu.

03

Kraći programi

Pružamo raznolike kraće programe, uključujući Opću Igraonicu za zabavu, Ritmiku i Ples za razvoj motoričkih vještina, Igraonicu Engleskog Jezika za rani jezični razvoj te Sportsku Igraonicu za poticanje tjelesne aktivnosti i timskog duha.

Sreća, znanje, i još mnogo toga. Naš vrtić ima sve!

Scroll to Top