ODLUKA gradonačelnika o postupanju u radu vrtića

Gradonačelnik je danas donio ODLUKU o postupanju u radu Dječjeg vrtića „Ivančice” Ivanec

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se razlozi, razdoblje i način postupanja u radu Dječjeg vrtića „Ivančice” Ivanec u uvjetima proglašene epidemije uzrokovane koronavirusom.

Članak 2.
Na području Grada Ivanca, Gradonačelnik obustavlja redovni rad vezan uz prijam djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja te nalaže da se otkazu svi izleti i odlasci djece van prostora vrtića. Također, zadužuje se ravnatelj ustanove za koordinaciju poslova.

Članak 3.
Zaposlenici ustanova iz članka 2. ove Odluke dolaziti će na radno mjesto sukladno odluci ravnatelja vrtića, a u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Grada Ivanca, kao i uz pridržavanje svih preporuka vezanih za prevenciju i zaštitu širenja zarazne bolesti. Zaposlenici ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja dužni su osigurati prihvat djece koja pohađaju programe predškolskog odgoja i obrazovanja u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.

Roditelji koji nemaju mogućnosti zbrinuti djecu moći će dovoditi djecu u vrtiće uz stroge mjere sanitarne higijene.

Članak 4.
U slučaju odvijanja programa dječjih vrtića, ustanove su dužne osigurati najviše higijenske standarde, a koji se prvenstveno odnose na:
– osiguranje punktova sa dezinfekcijskim sredstvima u dovoljnim količinama,
– davanje jasnih uputa roditeljima i djeci o načinu neverbalnog komuniciranja, a koje se naročito odnose na rukovanje,
– davanje jasnih uputa roditeljima da ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37,5 °C) da ne dovode djecu u ustanove,
– te na vidljivom mjestu istaknuti upute o pranju ruku.

Članak 5.
Provedba ove Odluke započinje u ponedjeljak, 16. ožujka 2020, godine, te traje do opoziva.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Grada
Ivanca.

 

Gradonačelnik

Milorad Batinić

Scroll to Top