ODLUKA o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec na sjednici održanoj dana 16.4.2018.g. pod točkom 1. Dnevnog reda donijelo je

                                                           O  D  L  U  K  U

              o poništenju  natječaja  za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  dječjeg  vrtića

  1. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec donijelo je odluku o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec koji je objavljen dana 21. ožujka 2018. godine u Narodnim Novinama broj 27/2018. i na mrežnoj stranici i oglasnog ploči HZZ-a i Vrtića.
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploći HZZ-a i Vrtića.

Preuzmite ODLUKU u pdf formatu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Hermina Jelić

Scroll to Top