OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ZA MEDICINSKU SESTRU/ MEDICINSKOG TEHNIČARA – ZDRAVSTVENU VODITELJICU/ZDRAVSTVENOG VODITELJA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec, na svojoj 53. sjednici, održanoj 17. lipnja 2024. godine, pod točkom 3. dnevnog reda, donijelo Odluku o neizboru kandidata na radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar – zdravstvena voditeljica/zdravstveni voditelj Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (KLASA: 112-02/24-01/06, URBROJ:2186-12-4-01-24-01).

Tekst odluke preuzmite ovdje.

Scroll to Top