Dječji vrtić Ivančice

OBAVIJEST – novi broj žiro-računa vrtića

Dosadašnji žiro-račun dječjeg vrtića kod VABA dd banke je zatvoren sa 14.3.2016.g.
Sve uplate možete vršiti na novi žiro-račun kod ZAGREBAČKE BANKE DD
IBAN: HR5523600001102527279

Scroll to Top