Natječaj za radno mjesto-odgojitelj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskomodgoju i naobrazbi (NN 10/97.,  107/07. i 94/13.) i odluke Upravnog vijeća od14.9.2015.godine, Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanecobjavljuje

 N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto ODGOJITELJ –( m/ž)

2 izvršitelja  – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u

Programu predškole i programu igraonice od 1.10.2015.-31.5.2016. g.

Natječaj traje 8 dana od dana objave a kandidati moraju ispunjavati uvjete zaodgojitelja prema Zakonu (NN 10/97, 107/07 i 94/13). Uz prijavu i životopis kandidatitrebaju priložiti dokaze o stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju i domovnicu.Dokumenti mogu biti u preslici a nakon izbora kandidati trebaju dostaviti originalnedokumente.

Prijave dostaviti osobno ili poštom na adresuDječji vrtić „Ivančice“, (za natječaj),Ulica A. L. Šabana 19, 42240 Ivanec.

Klasa: 100-01/15-01/01

Urbroj: 2186/012-07-15-3

Ivanec, 14.9.2015. godine.

Ravnateljica:

Suzana Divjak

Scroll to Top