Jednostavna nabava 2024.

Plan jednostavne nabave za 2024. godinu

Plan jednostavne nabave za 2024. godinu – poveznica na EOJN

IZJAVA: Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Ivančice Ivanec, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja).

Scroll to Top