Javna nabava (jednostavna nabava) za 2022. godinu

Plan nabave te Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. godinu

 

Plan nabave te Registar ugovora – poveznica na EOJN – ovdje.

 

Plan nabave 2022. godina

Registar ugovora 2022. godina

Dječji vrtić Ivančice provodi postupak javne nabave – roba 2022. godina (nabava jednog rashladnog ormara i jednog zamrzivača)

prema sljedećoj službenoj dokumentaciji:

 

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda

Obrasci

Odluka Upravnog vijeća u postupku JN – radovi 2022. godina (ograda)

 

Dječji vrtić Ivančice provodi postupak javne nabave – radovi 2022. godina (nabava i postavljanje ograde)

prema sljedećoj službenoj dokumentaciji:

 

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda

Obrasci –

Odluka Upravnog vijeća u postupku JN – radovi 2022. godina (ograda)

 

Dječji vrtić Ivančice provodi ponovljeni postupak javne nabave – roba 2022. godina

prema sljedećoj službenoj dokumentaciji:

 

Pozivi za dostavu ponuda

Ponudbeni listovi 

Troškovnici

Izjava o neosuđivanosti

Odluke Upravnog vijeća u ponovljenom postupku JN – roba 2022. godina

 

Dječji vrtić Ivančice provodi javnu nabavu – roba 2022. godina

prema službenoj dokumentaciji:

Dokumentacija o nabavi

Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Odluke Upravnog vijeća u postupku JN – roba 2022. godina 

Scroll to Top