Javna nabava (jednostavna nabava) za 2022. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. godinu Registar ugovora preuzmite ovdje. Dopunu registru ugovora preuzmite ovdje. Poveznica na EOJN.   Dječji vrtić Ivančice provodi postupak javne nabave – radovi 2022. godina (nabava i postavljanje ograde) prema sljedećoj službenoj dokumentaciji: Odluka o dopuni Plana jednostavne nabave za 2022. godinu Poziv za dostavu ponuda Obrasci – Ponudbeni…