Javna nabava 2023. godina

Plan jednostavne nabave za 2023. godinu – poveznica na EOJN – ovdje. Plan nabave za 2023. godinu Registar ugovora za 2023. godinu – poveznica na EOJN – ovdje. Registar ugovora za 2023. godinu IZJAVA: Na temelju članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji…

Javna nabava (jednostavna nabava) za 2022. godinu

Plan nabave te Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. godinu   Plan nabave te Registar ugovora – poveznica na EOJN – ovdje.   Plan nabave 2022. godina Registar ugovora 2022. godina Dječji vrtić Ivančice provodi postupak javne nabave – roba 2022. godina (nabava jednog rashladnog ormara i jednog zamrzivača) prema sljedećoj službenoj dokumentaciji:   Odluka o provođenju postupka…

Javna nabava (jednostavna nabava) za 2020. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2020.godinu: Registar ugovora jednostavne nabave za 2020.godinu  Dječji vrtić Ivančice provodi javnu nabavu prema službenoj dokumentaciji: PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ODLUKA O PLANU JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE ZA  2020. g. ODLUKA O PPJN ZA 2020.g. OBRASCI POZIVI NA DOSTAVU PONUDE ZA 2020. godinu TROŠKOVNICI ZA 2020. godinu PONUDBENI LIST

Javna nabava

Dječji vrtić Ivančice provodi javnu nabavu prema službenoj dokumentaciji: PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE Odluka i plan jednostavne javne nabave za 2018. godinu   OBRASCI POZIV NA DOSTAVU PONUDE TROŠKOVNICI PONUDBENI LIST ZAPISNIK