Godišnji financijski izvještaji za 2017.

Financijski izvještaji Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec Preuzmite financijske i godišnje izvještaje za 2017. godinu Excel i PDF formatu: Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Ivančice za 2017. godinu. BILJEŠKE UZ BILANCU (BIL) za 2017. godinu BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za 2017. godinu BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS) BILJEŠKE UZ…