PONIŠTENJE NATJEČAJA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskomodgoju i naobrazbi (NN 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 10. Zakona o radu, članka 7.Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića„IvančiceIvanec objavljuje:

PONIŠTENJE  NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto tajnik, objavljenog na web stranicama i oglasnim pločama HZZ-a i Dječjeg vrtića „IvančiceIvanec dana 7.listopada 2015.godine.

Klasa: 112-06/15-01/01
Urbroj: 2186/012-07-15-1
Ivanec, 21.10.2015. godine

Predsjednik Upravnog vijeća:
Vlado Kušter

Scroll to Top