Poništenje natječaja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 7. Pravilnika o radu i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Ivančice” Ivanec, Upravno vijeće je na 20. sjednici održanoj dana 28.8.2018. godine donijelo pod točkom 1.b) dnevnog reda

O D L U K U

o poništenju natječaja za izbor odgojitelja – zamjena za bolovanje

  1. Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ivančice” Ivanec donijelo je odluku o poništenju natječaja za izbor odgojitelja – zamjena za bolovanje, koji je objavljen dana 14. kolovoza 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i Vrtića.
  2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i Vrtića.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Scroll to Top