Odluka o uključivanju djece u PO Radovan

Slijedom Odluke Grada Ivanca upisna komisija DV „Ivančice“  Ivanec na sjednici održanoj 8.07. 2016. donijela je Odluku o uključivanju djece starijeg dobnog uzrasta u PO  Radovan, dok je za mlađe  formirana lista čekanja.

Odluka gradonačelnika u PDF formatu.

Djeca upisana u stariju mješovitu skupinu „Zvončići“ u radnoj godini 2016/17.

1.    Tatjana Kocijana- 28.06. 2013.
2.    Damjan Biškup – 9.09. 2011.
3.    Manuel Vidaček – 13.01. 2013.
4.    Edita Rogina – 13.06. 2012.
5.    Elena Negovec – 7.07. 2010.

Lista čekanja:

1.    Borna Piskač
2.    Vida Vincek
3.    Klara Plantak
4.    Jakov Grđan
5.    Magdalena Grđan
6.    Mia Vincek
7.    Matej Sedlar
8.    Petar Peček
9.    Laura Pilinger
10.    Franjo Vincek

Scroll to Top