OBAVIJEST HZJZ-a O NAJNOVIJIM PREPORUKAMA ZA COVID-19

Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije s osvrtom na osobe koje su preboljele COVID-19 ili su cijepljene

 

PUNI TEKST I SVE PREPORUKE HZJZ-a možete preuzeti na sljedećem linku:

POSTUPANJE S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE

Scroll to Top