Natječaj za radno mjesto – tajnik

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskomodgoju i naobrazbi (NN 10/97.,  107/07. i 94/13.)  i odluke Upravnog vijeća od 7.10.2015.godine, Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanecobjavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto:     TAJNIK – 1 izvršitelj (m/ž)

rad na neodređeno vrijeme s početkom  23.11.2915. g.
s punim radnim vremenom, uz probni rok od 90 dana.

uvjetidiplomirani pravnik-VSS, upravni pravnik-VŠS

Natječaj traje 8 dana od dana objave a kandidati trebaju uz prijavu i životopis priložitidokaze o stručnoj spremi, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od danaobjave natječaja i domovnicu.
Dokumenti mogu biti u preslici a nakon izbora kandidati trebaju dostaviti originalnedokumente.

Prijave dostaviti osobno ili poštom na adresuDječji vrtić „Ivančice“, (za natječaj),Ulica A. L. Šabana 19, 42240 Ivanec.

Klasa: 100-01/15-01/01
Urbroj: 2186/012-07-15-4
Ivanec, 07.10.2015. godine

Ravnateljica:

Suzana Divjak

Scroll to Top