Dječji vrtić Ivančice

N A T J E Č A J za radno mjesto – ODGOJITELJA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“  Ivanec, Upravno vijeće objavljuje

N A T J E Č A Jza radno mjesto odgojitelja m/ž:

I.1 izvršitelj – na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s punim radnim

vremenom od 1.10.2017.g. do 31.3.2018.g. s mogućnošću produljenja

radnog odnosa za još 3 mjeseca –do 30.6.2018.g.

– rad u Područnom odjeljenju vrtića u Radovanu.

II. – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s punim radnim

vremenom od 1.10.2017.g. do 31.3.2018.g. s mogućnošću produljenja

radnog odnosa za još 3 mjeseca –do 30.6.2018.g.

– rad u vrtiću u Ivancu, rad s djecom s teškoćama u razvoju.

III. – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – rad u

vrtiću u Ivancu, zamjena za bolovanje.

– radni odnos od 9.10.2017. g. do povratka odgojitelja s bolovanja.

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati su dužni priložiti:

– prijavu (potpisanu) na natječaj

– životopis

– domovnicu

– diplomu

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko

osiguranje (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

–  potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju

(ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

–  potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– zdravstvena sposobnost

sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (ne

starije od 6 mjeseci od objave natječaja)

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili u preslici . Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerovljenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a i na mređnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (http://vrtic-ivancice.hr) i traje 8 dana od dana objave.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Ulica Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042 782-328 ili elektroničkom poštom na mail:

prijava.natjecaj@vrtic-ivancice.hr

Predsjednik Upravnog vijeća:

Hermina Jelić, v.r.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”82px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top