NATJEČAJ za stručno osposobljavanja računovođe

N  A  T  J  E  Č  A  J za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa   u Dječjem vrtiću, za radno mjesto: – RAČUNOVOĐA – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme  12 mjeseci   UVJETI: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni…

NATJEČAJ za stručno osposobljavanja ODGOJITELJA

N  A  T  J  E  Č  A  J za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa   u Dječjem vrtiću, za radno mjesto: – ODGOJITELJ –VSS ili VŠS- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme  12 mjeseci. UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).…

Dječji vrtić Ivančice

Natječaj za stručno osposobljavanje – ODGOJITELJ

Na temelju članka 59. Zakona o radu, članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Ivančice” Ivanec, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 13.9.2017. godine donijelo je pod točkom 7. dnevnog reda ODLUKU o objavi:   Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja bez zasnivanja  radnog odnosa   u Dječjem vrtiću…

Dječji vrtić Ivančice

Natječaj za stručno osposobljavanje – RAČUNOVOĐE

Na temelju članka 59. Zakona o radu, članka 6. stavka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 13.9.2017. godine donijelo je pod točkom 7. dnevnog reda ODLUKU o objavi:   Natječaj za stručno osposobljavanje računovođe bez zasnivanja radnog odnosa   u Dječjem vrtiću…

Dječji vrtić Ivančice

N A T J E Č A J za radno mjesto: DEFEKTOLOG

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“  Ivanec, Upravno vijeće objavljuje   N  A  T  J  E  Č  A  J za radno mjesto:  DEFEKTOLOG, m/ž:   1 izvršitelj – na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom od…

Natječaj za radno mjesto: DOMAR-LOŽAČ

Natječaj za radno mjesto: DOMAR-LOŽAČ

Na temelju članka 50. Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ivančice” Ivanec objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto: DOMAR-LOŽAČ – 1 izvršitelj, za rad u dječjem  vrtiću  u Ivancu, radni  odnos se zasniva na neodredeno vrijeme s punim  radnim vremenom 8 sati dnevno (40 sati tjedno). Nastup  na posao: 31.12.2016. godine. Preuzimanje kompletnog natječaja u PDF-u Natječaj…

Natjecaj - stručno osposobljavanje

Natječaj – stručno osposobljavanje

Natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Za radno miesto odgojitelj – izvršitelj (m/ž) – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, s punim radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci u centralnom vrtiću u Ivancu. Uvjeti: sveučilišni prvostupnik, odgojitelj djece rane predškolske dobi, bez radnog iskustva, prijavljen…