Dječji vrtić Ivančice – novosti

ODLUKA o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec na sjednici održanoj dana 16.4.2018.g. pod točkom 1. Dnevnog reda donijelo je                                                              O  D  L  U  K  U               o poništenju  natječaja  za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  dječjeg  vrtića   Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec donijelo je…

Odluka o poništenju natječaja za ravnatelja

DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC Klasa: 003-06/18-01/02 Urbroj: 2186/012-07-18-7/3 Ivanec, 15.03.2018. godine   Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec na sjednici održanoj dana 15.3.2018.g. pod točkom 1. Dnevnog reda donijelo je   O  D  L  U  K  U o poništenju  natječaja  za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  dječjeg…

Godišnji financijski izvještaji za 2017.

Financijski izvještaji Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec Preuzmite financijske i godišnje izvještaje za 2017. godinu Excel i PDF formatu: Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića Ivančice za 2017. godinu. BILJEŠKE UZ BILANCU (BIL) za 2017. godinu BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za 2017. godinu BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS) BILJEŠKE UZ…

Senzorna soba

SENZORNA SOBA U DV „ IVANČICE“

Dječji vrtić „Ivančice od ove radne godine 2017/18. bogatiji je za senzornu sobu u kojoj će djeca s teškoćama u razvoju, a koja su uključena u njihove programe, razvijati svoje potencijale. 12. lipnja 2017. organiziran je humanitarni koncert djece i instrumentalnog sastava Faringaši te prodajna izložba dječjih radova u Muzeju planinarstva. Tom prilikom sakupljena su…

Dječji vrtić Ivančice

OTVORENI NATJEČAJI za radna mjesta

OTVORENI NATJEČAJI za radna mjesta u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec   Klikom na link otvorite natječaj koji želite:   ODGOJITELJ – 2 izvršitelja ODGOJITELJ – 3 izvršitelja ZDRAVSTVENA VODITELJICA – 1 izvršitelj ODGOJITELJ (stručno osposobljavanje) – 1 izvršitelj RAČUNOVOĐA (stručno osposobljavanje) – 1 izvršitelj   Datum: 18.09.2017. godine.