10. ožujka 2023.

Sanja Pilić u vrtiću

Kako kod djece povećati interes za čitanjem, potaknuti djecu na kritičko razmišljanje, komunikaciju, kreativnost, maštanje i želju da sami stvaraju priče?

Scroll to Top