Zakon o pravu na pristup informacijama

Dostupno za preuzimanje: Zakon o pravu na pristup informacijama – Zakon.hr