Jelovnik za prosinac 11.12. – 15.12.2017.

Jelovnik za prosinac 11.12. – 15.12.2017. PONEDJELJAK, 11.12.2017. DORUČAK: čaj, kruh, narezak od pilećih prsa RUČAK: juha, tjestenina sa svježim sirom, kruh UŽINA-1: voće UŽINA-2: voće UTORAK, 12.12.2017. DORUČAK čaj, kruh, namaz od tune RUČAK: varivo od miješanog povrća s mesom, kruh UŽINA-1: voće UŽINA-2: kolač SRIJEDA, 13.12.2017. DORUČAK: mlijeko i čokoladne pahuljice RUČAK: sekeli…

NATJEČAJ za stručno osposobljavanja računovođe

N  A  T  J  E  Č  A  J za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa   u Dječjem vrtiću, za radno mjesto: – RAČUNOVOĐA – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme  12 mjeseci   UVJETI: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni…

NATJEČAJ za stručno osposobljavanja ODGOJITELJA

N  A  T  J  E  Č  A  J za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa   u Dječjem vrtiću, za radno mjesto: – ODGOJITELJ –VSS ili VŠS- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme  12 mjeseci. UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).…